Tổ 3, ấp Suối Mây, Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang